Een goed gevoel...Zeker weten...

Tarieven 2018

wat kost het

Het bedrag dat u maandelijks aan ons betaalt bestaat uit twee delen: *
– het tarief van de gastouder.
– bureaukosten.

tarief gastouder

Gastouders zijn vrij om het eigen uurtarief te bepalen. Wij adviseren (onze) gastouders een tarief te hanteren circa 5 euro per kind per uur.

bureaukosten

Wij hanteren vaste lage maandelijkse bureaukosten per kind (per gastouder), ongeacht het aantal afgenomen uren.

dagopvang (0-4 jaar)
45 euro
25 euro (elk volgend kind)

buitenschoolse opvang (4-13 jaar)
25 euro (per kind)

 

Bij Gastouderservice Take Care staat uw kind centraal en zijn de (financiële) processen optimaal afgestemd op de (financiële) processen van de Belastingdienst.