Tekst belastingdienst

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u en uw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:
• U en uw toeslagpartner werken, volgen een traject naar werk of een opleiding of inburgeringscursus.
• U hebt met het kindercentrum of gastouderbureau een contract afgesloten.
• U betaalt zelf een deel van de kosten van kinderopvang. Dit is uw eigen bijdrage.
• U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
• U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of u onderhoudt het kind in belangrijke mate.
• Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang.
• Uw kind staat ingeschreven op uw woonadres.
• Uw kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.

 

Maximumuurtarief

Wij vergoeden de kosten voor kinderopvang tot een maximaal bedrag. Dit is het maximumuurtarief. Wat het maximum is, hangt af van de soort opvang.
 

Opvanginstelling

Soort opvang

Maximum
uurtarief

Kindercentrum

Dagopvang

€ 7,45

Buitenschoolse opvang

(BSO)

€ 6,95

Gastouderopvang

Dagopvang

€ 5,91

Buitenschoolse opvang

(BSO)

€ 5,91

Betaalt u meer dan het maximumuurtarief? Dan krijgt u voor de kosten boven het maximumuurtarief geen kinderopvangtoeslag. Is uw kinderopvang goedkoper, dan krijgt u over dat goedkopere uurtarief kinderopvangtoeslag.


Voorbeelden
• De dagopvang bij het kindercentrum kost € 5,75 per uur. U krijgt over dit volledige uurtarief  kinderopvangtoeslag.
•Uw buitenschoolse opvang (BSO) in het kindercentrum kost € 7,25 per uur. Uw kinderopvangtoeslag wordt berekend over € 6,95. Over de resterende € 0,30 krijgt u geen toeslag.
•Uw kind gaat voor buitenschoolse opvang naar een gastouder. De uurprijs is € 7. De toeslag wordt berekend over € 5,91. Over de resterende € 1,09 krijgt u geen toeslag.

  •  

Proefberekening

Wilt u weten of u kinderopvangtoeslag kunt krijgen? En zo ja, hoeveel? Maak dan een proefberekening.

Bron: www.belastingdienst.nl