Wat is gastouderopvang


Gastouderopvang is een vorm van erkende kinderopvang die plaatsvindt binnen de kaders van de Wet Kinderopvang.

Met de Wet Kinderopvang, worden diverse kwaliteitseisen gesteld aan de gastouderopvang. Een van die kwaliteitseisen is dat ieder gastouderbureau een pedagogisch beleidsplan heeft waar ouders/verzorgers op terug kunnen vallen als het gaat om de uitgangspunten en de werkwijze die worden gehanteerd bij de omgang met kinderen en bij de opvoeding.
Gastouderbureau BAZZ en Diana, Gastouderservice Taken Care vinden het belangrijk dat kinderen in een sfeer van geborgenheid, veiligheid en vertrouwen worden opgevangen. Zo kunnen de kinderen zich ontwikkelen naar zelfstandigheid en (keuze) vrijheid. Dit wordt gedaan met aandacht voor ieder kind in goede relatie met de ouder.

Gastouderopvang sluit aan bij de behoefte van werkende ouders. Dezer vorm van kinderopvang is flexibel: ouders kunnen het aantal uren afnemen waar zij daadwerkelijk behoefte aan hebben.
De voordelen van gastouderopvang kenmerkt zich door:

  • De huislijke sfeer waarin de opvang zich plaats vindt
  • De kleinschaligheid
  • De flexibiliteit die geboden kan worden, in overleg met de gastouders kunnen afspraken gemaakt worden over de opvangtijden, eten en drinken, slapen ect
  • Een vast persoon die het kind verzorgt
  • De vraagouder kiest zelf een gastouder die het meest aansluit op de wensen en verwachtingen.


De gastouders bieden gastouderopvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving, wat staat beschreven in het pedagogisch beleidsplan.
Dit persoonlijk pedagogisch werkplan sluit hierbij aan.
In de Wet Kinderopvang staat duidelijk beschreven dat gastouders dienen bij te dragen aan een positieve ontwikkeling van de kinderen die aan hen worden toevertrouwd.
Dit wordt omschreven in de volgende vier pedagogischer doelen.

  • Het zorg dragen voor de emotionele veiligheid
  • Het ontwikkelen van persoonlijke competities
  • Het ontwikkelen van sociale competities
  • De overdracht van normen en waarde


Een pedagogisch werkplan heb ik als gastouder ingedeeld en uitgewerkt.