Welkom bij Gastouder Wereldtante


Gastouder Wereldtante is een professionele, kleinschalige vorm van kinderopvang, die de thuissituatie van de kinderen zoveel mogelijk benadert. Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang waarbij het kind in een huiselijke omgeving wordt opgevangen. Door flexibliteit die gastouderopvang kenmerkt is deze vorm van opvang vaak een alternatief bij voorbeeld afwijkende werktijden of wisselende dagen en tijden. Daarnaast wordt vaak voor gastouderopvang gekozen vanwege het persoonlijke element: uw kind wordt opgevangen in een kleinschalige gezinssituatie; ook is gastouderopvang een goed alternatief wanneer u opvang voor meerdere kinderen nodig heeft.

 

Gastouder Wereldtante verzorgt de opvang thuis voor maximaal 6 kinderen. Behalve de persoonlijke zorg voor uw kind maar ook de kleinschalig vorm is met gastouderopvang een groot voordeel. Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen bij gastouder Wereldtante van deze vorm van kinderopvang gebruik maken.

 

Voor u als ouder is het van belang dat gastouder Wereldtante is aangesloten bij een geregistreerd gastouderbureau. Want alleen als u gebruik maakt van geregistreerde kinderopvang, kunt u als ouder een fiscale tegemoetkoming aanvragen.

 

Gastouder Wereldtante betreft zelf GEEN gastouderbureau, Gastouder Wereldtante is aangesloten bij Gastouderbureau bazz en Diana en Gastouderservice Take Care en geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang onder nummer 833419365

 

Kwaliteit

Kwaliteit in de kinderopvang betekent: bewust werken aan welbevinden van de kinderen, dat is iets anders dan ‘oppassen’. Hoe ga je met de kinderen om? Welke afspraken maak je met de ouders? Hoe kan dit kind zich het best ontwikkelen? Welke behoeften heeft dit kindje en hoe kan ik aan deze behoeften tegemoet komen? Het bieden van een veilige omgeving en betrokkenheid en zorgvuldigheid in de omgang met het kind en de ouders is de basis van de kwaliteit.